ไปไม่ได้ ก็ไม่ไป พิจารณาเหตุต่างๆตามความเป็นจริง เดี๋ยวก็เจอทางไปเอง ไม่ยึดติด ไม่ปรุงแต่ง
  • 2
โฆษณา