ก็ให้รู้ตัวเองว่ายืนอยู่ตรงไหนบนเส้นทางชีวิต
แล้วเราจะไปไหน ทำอะไร ทำอย่างไร
นั่งนิ่ง ๆ คิดหรือคุยกับผู้คนเดียวก็นึกออกเอง ทางเดินไปข้างหน้า ไม่มีทางไป ก็สร้างทางเดินไปเอง
ในโลกใบนี้ทางไปเยอะแยะ
เป็นได้ดังใจเรา
โฆษณา