ก็คงต้องอยู่นิ่งๆไม่ไปไหนอยู่กับตัวเองให้ได้ ทำความเข้าใจว่าปัจจัยภายนอกเราไม่สามารถปรับเปลี่ยน นอกจากภายในตัวเองที่พยามยามปรับปรุง ให้กำลังใจครับ
  • 1
โฆษณา