มีบัญชีอยู่แล้ว?
สร้างแรงผลักดันในการใช้ชีวิตและการทำงานด้วยหลักปรัชญา “อิคิไก”
2
อิคิไก ปรัชญาชีวิตอันโด่งดังจากญี่ปุ่น ที่ช่วยให้ค้นหาความสุข และสมดุลในการใช้ชีวิต ให้กับกลุ่มวัยทำงาน ไม่แปลกที่กลุ่มคนวัยทำงาน จะมีอาการ ‘หมดไฟ’
3
เนื่องด้วยสาเหตุจากการทำงานหนักและต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงต่อวัน ทำให้เกิดการตั้งคำถามในการใช้ชีวิตและการทำงานของทุก ๆ คน
1
จึงมีการนำ อิคิไก มาใช้เป็นปรัชญาการทำงาน ช่วยค้นหาคุณค่าในตนเอง ทั้งการใช้ชีวิต การทำทั้งงาน และสิ่งที่ชอบ เพื่อให้สามารถวางเป้าหมายในใช้ชีวิตได้
 • ความหมายของคำว่า “อิคิไก”
ในภาษาญี่ปุ่น คำว่า อิคิไก แยกออกมาเป็นคำได้โดย อิคิ หมายถึง การมีชีวิต และ ไก แปลว่า คุณค่าทางจิตใจ เมื่อนำมารวมกัน อิคิไก คือ จุดมุ่งหมายของการมีชีวิตอยู่
1
ถือเป็นปรัชญาที่ส่งเสริม ให้มนุษย์ชื่นชมถึงความงามของสิ่งรอบตัว สร้างความสุขในด้านสุขภาพ และจิตใจ ผ่านการค้นพบตัวตนของตัวเอง พร้อมหลักการตอบคำถามของ 4 วงกลมที่จะช่วยให้ค้นพบในสิ่งที่ชอบ และทำได้ดี
 • หลักการวงกลม 4 วงของอิคิไก
2
 • What you love
วงกลมแรกคือสิ่งที่รักหรือชอบ หรือสิ่งไหนที่ทำแล้วมีความสุข และรู้สึกอยากจะทำสิ่งนั้นต่อไป เมื่อพบในสิ่งที่รักแล้ว ซึ่งความชอบอาจช่วยให้อยากจะพัฒนาศักยภาพ ทักษะในด้านนั้นๆ ในตัวเราให้ดีขึ้น
1
และยังช่วยให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้ เพื่อเป็นหลักในการเลือกงานที่เหมาะสมกับตัวเองได้ และสามารถใช้ทักษะความสามารถได้อย่างเต็มที่
 • What you are good at
วงกลมที่สองคือ สิ่งที่สามารถทำได้ดีกว่าสิ่งอื่น เช่นทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ ในการทำงาน ความชำนาญเชี่ยวชาญในสิ่งที่ทำ หรือทักษะที่มีเฉพาะตัว
ซึ่งอาจไม่ได้ตรงกับหลักสูตรที่เรียนมา แต่เกิดจากการฝึกฝนได้เช่นกัน เรียกได้อีกอย่างว่า Hard Skill ซึ่งในจุดนี้สามารถใช้เป็นจุดนำเสนอให้กับผู้สัมภาษณ์ในการสมัครงานได้ ทำให้ผู้สัมภาษณ์รู้สึกได้ว่าคุณรู้จักตัวเองอย่างดี
 • What you can paid for
วงกลมที่สาม เป็นสิ่งที่ทำแล้วสามารถสร้างรายได้ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ เช่นการทำงาน การทำธุรกิจการได้ทำสิ่งที่ชอบ หรือสิ่งที่ถนัด ในส่วนนี้จะช่วยให้สามารถเลือกพิจารณางาน ได้ตรงกับความถนัดหรือความชอบของเราได้ เพื่อทำให้เกิดรายได้ขึ้นนั่นเอง
 • What the world need
2
วงกลมที่สี่ เป็นสิ่งที่ทำแล้วสามารถสร้างประโยชน์ต่อองค์กรที่ทำงาน ต่อสังคมหรือต่อโลก อย่างการใช้ความสามารถ ทักษะที่ตนเองมีสามารถช่วยเหลือองค์กรหรือสังคม
ซึ่งอาจเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ อย่างการใช้ทักษะที่มีในการทำงานในองค์กร การประกอบอาชีพในช่วงที่สังคมกำลังขาดแคลน ซึ่งจะทำให้การทำงานสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับตนเองได้ เพราะได้ใช้ทักษะความสามารถที่มีสร้างประโยชน์ได้จริง
1
 • ทฤษฎีอิคิไกที่เกิดขึ้นจากการทับซ้อนกันของวงกลมทั้ง 4 วง
เมื่อค้นพบความสามารถ ทักษะ การทำสิ่งที่รัก การทำสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ในการดำรงชีวิต การทำสิ่งที่สังคมองค์กร หรือโลกต้องการแล้ว นำวงกลมมาซ้อนกันจะทำให้เกิดทฤษฎีอีก 4 ข้อของอิคิไกที่ถือเป็นสิ่งที่ทำให้มองเห็นได้ชัดว่าอะไรคือแรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตและการทำงาน และค้นพบความหมายในการใช้ชีวิตมากขึ้น
 • Passion แรงผลักดัน
ในข้อนี้ คือการรวมทั้งสิ่งที่รักและสิ่งที่ทำได้ดีเข้าด้วยกัน จึงเกิดเป็น Passion หรือแรงผลักดัน เมื่อรู้ว่าตนเองชอบอะไร แลสิ่งไหนที่สามารถทำออกมาได้ดี จึงเกิดเป็นแรงผลักดันในการทำงานให้ออกมาสำเร็จตามที่ตั้งใจ
แรงผลักดันหรือแรงจูงใจในการทำงานถือเป็นสิ่งที่ควรถามตัวเองตั้งแต่แรกเพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสุขในการทำงานได้อย่างดี
 • Passion แรงผลักดัน
คือการรวมสิ่งที่รัก และสิ่งที่โลกต้องการเข้าด้วยกัน เช่น การทำงานที่เรารักและในงานนั้นเป็นที่ต้องการของตลาด หรือสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ และถ้าหากเป็นงานประจำที่ทำในทุกๆ วัน ยังเป็นประโยชน์และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆ หรือสังคมได้ จะยิ่งทำให้เห็นคุณค่าของงานที่ทำอยู่มากขึ้น
เมื่อค้นพบคุณค่าของการทำงานที่เป็นหน้าที่ จะยิ่งทำให้รู้สึกพร้อมทำงานให้กับผู้คน ทำงานให้กับสังคมที่ต้องการการช่วยเหลือได้อย่างดี และยังได้รับความรู้สึกของการเป็นผู้ให้ ได้รับความสุข ความอิ่มเอมใจในสิ่งที่ทำด้วย
 • Vocation งาน
การรวมกันระหว่างสิ่งที่โลกต้องการ และสิ่งที่สร้างรายได้หรือได้สิ่งตอบแทน หรือที่เรียกว่าการประกอบอาชีพ คืองานที่ทำเป็นงานที่ตลาดต้องการ เป็นงานที่สามารถสร้างรายได้ที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรืองานเสริมอื่น ๆ
2
ซึ่งการทำงานที่เป็นทั้งสิ่งที่โลกต้องการและสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ ถือเป็นการสร้างความภูมิใจให้กับตนเองได้เช่นกัน ทำให้รู้สึกถึงความมีคุณค่าในตัวเองได้
1
 • Profession อาชีพ
ในข้อนี้คือการนำสิ่งที่เราทำได้ดี และสิ่งที่ทำแล้วสร้างรายได้มารวมกัน แล้วสามารถใช้สิ่งนี้มาสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ เช่น การเลือกสมัครงานให้ตรงกับความสามารถที่ทำได้ดีของเรา ทำให้เกิดเป็นอาชีพที่ทำได้ประจำ และเป็นอาชีพที่ชอบในข้อนี้ถือเป็นจุดที่เชื่อมโยงที่จะทำให้เกิดความรู้สึกรักในการประกอบอาชีพได้
 • การนำแนวคิดอิคิไกเข้ามาประยุกต์ใช้กับการทำงาน
อิคิไกถือเป็นปรัชญาที่ทำให้หลายคนได้ค้นพบคุณค่าของการใช้ชีวิตร่วมกับการทำงานได้อย่างดี ไม่ว่าใครก็สามารถค้นหาอิคิไกของตัวเองได้ ซึ่งเมื่อรู้จักอิคิไกของตัวเองแล้วก็สามารถสร้างแรงผลักดัน ความสุขในการทำงานได้
และยังถือเป็นปรัชญาที่ช่วยสร้างสมดุลในการใช้ชีวิต ทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่ทำนั้นมีคุณค่า มีความหมาย มองเห็นเป้าหมายในการใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้น และยังเป็นปรัชญาการทำงานที่ช่วยให้เราสามารถวางแผนพัฒนาศักยภาพต่อไปได้อีกในอนาคต
การค้นพบ อิคิไก ของตนเองนั้นถือเป็นการค้นพบคุ้นค่าของการมีชีวิตนั่นเอง ที่เป็นการรวมการใช้ชีวิตและการทำงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้รับแรงผลักดันในการทำสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น
รวมถึงช่วยสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตได้อย่างดี ในองค์กรต่าง ๆ ที่อาจประสบปัญหากับพนักงานหมดไฟ หรือเกิดความเบื่อหน่ายในการทำงานประจำแบบเดิมซ้ำ ๆ สามารถนำแนวคิดปรัชญาแบบอิคิไก มาลองปรับใช้กับพนักงานในองค์กรได้
หรือในบางองค์ที่มีปัญหาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทางฝ่าย HR อาจแก้ปัญหาด้วยการใช้บริการจากบริษัทให้บริการโซลูชั่นธุรกิจ ฮิวแมนิก้าผู้ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล (HR) ของประเทศไทย
1
ผู้นำด้านระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (ERP) ที่ช่วยจัดการปัญหาต่าง ๆ ด้วยทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์นานหลายสิบปี เพื่อให้สามารถวางแผนและสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กรธุรกิจได้อย่างมั่นคง
65K รับชม
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   อินฟลูเอนเซอร์ญี่ปุ่นโดนทัวร์ลงยับ หลังไปทำคอนเทนต์ "เลียปากขวดซอสในร้านอาหาร" ชาวเน็ตพากันบอก ถ้าอยากทำอะไรแบบนี้ก็ไปทำที่บ้าน ไม่ต้องมาทำที่ร้านอาหาร มันสกปรก !
   Storytelling เป็นการเล่าเรื่องราวของแบรนด์หรือสินค้า ว่าสามารถเปลี่ยนชีวิตหรือแก้ปัญหาของผู้บริโภคได้อย่างไร เป็นเหมือนการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริโภค จนทำให้เกิด Emotional กับแบรนด์ เกิดการจดจำ ผูกพันธ์และกลายเป็น brand loyalty ในที่สุด ซึ่งป้าย Air Traveller Series ถือเป็นสื่อที่เหมาะกับการทำ Stroytelling เพราะสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้ยาวถึง 17 ป้าย โดยจากผลวิจัยชี้ว่าการเล่าเรื่องผ่านรูปมีประสิทธิภาพดีกว่าผ่านตัวอักษร เพราะคนจะจดจำมากกว่าและเกิด Emotional ง่ายกว่า
   เพียงเวลาไม่ถึงเดือนดี Elon Musk ได้เปลี่ยน Twitter ให้เป็นขุมนรกไปเรียบร้อย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา Elon Musk เดินอาด ๆ เข้าบริษัท Twitter พร้อมกับอ่างล้างหน้าหนึ่งอ่าง เพื่อโชว์ออฟประมาณว่า Let that sink in ว่าข้าที่ล่ะเป็นเจ้าของ Twitter แล้ว
   [ #บราซิลจำต้องเปลี่ยน ] หลายคนเริ่มตั้งข้อสังเกตว่า ฟุตบอลโลกครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเวทีที่ง่ายสำหรับพวกชาติใหญ่ๆที่มาแบบ มีดีกรีแชมป์โลกหรือเป็นตัวเต็งเลย
   ดูทั้งหมด