จะตั้งใจเรียน และจะสอบให้ผ่านทุกวิชา เพราะโตมา การเรียนรู้และสังคม ทำให้เข้าใจยากจริงๆ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...