ฝนตก ระวัง ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต ⚡️
เลี่ยงการเดินลุยน้ำ 👣ใกล้ปลั๊กไฟ
ควรย้ายปลั๊กไฟ 🔌 และอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นที่สูง
⛔️ ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขณะน้ำท่วม
ด้วยความปรารถนาดีจาก
#กรมควบคุมโรค
#กองระบาดวิทยา
#กองป้องกันการบาดเจ็บ
โฆษณา