ไฟฟ้า
  • 94
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 85
    สมาชิก
"ไฟฟ้า" พลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานรูปอื่นได้