ยินดีด้วยกับรายได้ที่ค่อนข้างดีและเชื่อว่าน้องคงจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่ขอให้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่และแนะนำกันได้เพื่อทำให้องค์กรที่เราอยู่พัฒนาต่อไปน่าจะเป็นสิ่งดีสนับสนุนการช่วยเหลือกันครับ
  • 3
โฆษณา