ภาระที่หนักที่สุดที่เราแบกรับ
คือ ความคิดในหัว!
2
The Weight of Thoughts by Thomas Leroy
ผลงานประติมากรรมของโธมัส เลอรอย ศิลปินชาวเบลเยี่ยม ซึ่งหลาย ๆ งานจะเป็นรูปปั้นของคนมีสัดส่วนที่หัวโต ๆ หลายชิ้น เป็นประติมากรรมที่ใส่ความรู้สึก ประสบการณ์ ความเชื่อ และสื่อสารได้เข้าใจง่าย
1
ส่วนตัวเห็นแล้ว สะดุดกับงานนี้
เป็นการย้ำเตือน ชี้ให้เห็น ให้ได้คิดชัดเจนดี
" ภ า ร ะ ที่ ห นั ก ที่ สุ ด
ที่ เ ร า แ บ ก รั บ คือ
ความคิดในหัวของเราเอง ! "
6
มันจะเบาหรือมันจะหนักหนาแค่ไหน ก็มาจากความคิดของเราในการคัดทิ้ง หรือยินดีเก็บมันไว้หนัก ๆ อย่างนั้น
..
เรื่องง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็รู้
แต่ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นัก
ที่ใครจะจัดการได้อย่างดี .. 😅
1
..
RcWNK
11 ตุลา’ 2565
1
20 ถูกใจ
7 แชร์
4.4K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 20
    โฆษณา