14 ต.ค. 2022 เวลา 13:16 • ความคิดเห็น
เคยมีคำถามว่า ชีวิตที่สำหรับคุณเป็นอย่างไร ลองอ่านดูน่ะ เผื่อจะเป็นประโยชน์ ว่าเราต้องการอะไรในชีวิต ที่แต่ละคน ก็ต้องการไม่เหมือนกันเสียด้วย https://www.blockdit.com/posts/630d587894b729328041db69
โฆษณา