14 ต.ค. 2022 เวลา 23:59 • ความคิดเห็น
ความต้องการของทุกคนหลากหลายคงกำหนดเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยากและเชื่อว่าความต้องการที่หลากหลายนั้นมีปัจจัยจากสภาพพื้นฐานส่วนตัวของตนเองหวังว่าทุกคนจะต้องการในสิ่งที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับชีวิตตนเองครับ
โฆษณา