15 ต.ค. 2022 เวลา 06:08 • ไลฟ์สไตล์
คำว่า "เป็นคนคิดมาก ย้ำคิดย้ำทำ" ของแต่ละคนแตกต่างกัน
ส่วนตัวคิดว่าสอบถามผู้เชี่ยวชาญอาจจะตรงจุดมากกว่าค่ะ
ง่าย ๆ เลยก็โทรไปที่ 1323
เป็นส่วนตัวและไม่ต้องเดินทางด้วย
โฆษณา