16 ต.ค. 2022 เวลา 05:48 • การตลาด
ลองค้น "พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ gen y" ดูรึยังคะ
เห็นมีอยู่พอสมควรที่มีสรุปไว้ เช่น
ฯลฯ
ถ้าใช้ไม่ได้ น่าจะไปทำแบบสอบถามเอา น่าจะได้ข้อมูลตรงจุดประสงค์กว่านะคะ
โฆษณา