16 ต.ค. 2022 เวลา 23:15 • ความคิดเห็น
อย่าโลภ อย่าคาดหวังอะไรมาก เข้าใจเรื่อง กรรม ภพ ชาติ อริยสัจ4
หัดลำบาก หัดไม่มีจะกินบ้าง หัดคิดช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ
ถามตัวเองบ่อยเกิดมาทำไม
เกิดมาสร้างความดี มาสั่งสมบุญบารมี มาบำเพ็ญทานศีลภาวนา เพื่อเป็นปัจจัยออกจากทุกข์ ออกจากสังสารวัฎ
ไม่มาวนสุขทุกข์อีกต่อไป หรือยังไง ?
หรือว่าเราเกิดมาเพื่อ จะเอา จะมี จะเป็น คาดหวัง อยากนู่นนี่
จิตมีแต่ทุกข์เศร้าซึม เพราะไม่ได้ปิติประทับใจ ภูมิใจอะไร เพราะมีแต่อยาก......
อยากรู้สึกดีมีความสุขทุกครั้ง เหมือนกับคนที่กล่าวถึง คือ มีแต่ให้ ไม่อยากมี อยากได้อะไร เชื่อเรื่องบุญกรรม ไหม...
วาสนาถึงเวลามาเอง คิดดีทำดีมีศักดิ์ศรี ไม่คาดหวังอะไรจากใคร คิดเสมอว่าใครทำอะไรย่อมได้กับตนเอง
ทุกข์ เครียด ซึมเศร้าก็มาจากความคิด ทั้งนั้น !
โฆษณา