โดยส่วนตัวผมจะระบายกับคนในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเค้าจะไม่เข้าใจเราผิดและต่อให้เค้าเข้าใจผิดเค้าก็พร้อมจะรับฟังการอธิบายของเรา แต่ถ้าถามว่าใครรับฟังเราได้ดีที่สุดผมกลับมองว่าเป็นตัวเราเองในอณาคตครับเพราะทุกๆครั้งที่ผ่านปัญหาต่างๆไปได้แล้วตัวเราเองที่มองย้อนกลับมาดูความในใจของเราในอดีตจะได้มุมมองที่ต่างไปเสมอ
  • 2
โฆษณา