21 ต.ค. 2022 เวลา 06:41 • สุขภาพ
Need Volunteer 10-17 Nov.2022
รับสมัครจิตอาสา เดือน พย.2565
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง โดยหมอยาพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ให้บริการรักษาโรคด้วยสมุนไพรฟรี แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ แก่โรคต่างๆ ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคเกาต์ หลอดเลือดในสมองตีบ หรือแตก โรคพาร์กินสันในระยะเริ่มต้น ต้อกระจก
ต้องการ จิตอาสาทำงาน ต้มยาสมุนไพรด้วยหม้อดิน เตาถ่าน เตาฟืน ทำความสะอาดสถานที่ผู้ป่วย ทำชุดแช่เท้า. ช่วยเหลือ เตรียมผู้ป่วย เช่น ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด การวัดความดันโลหิต การดูแลผู้ป่วยรับเข้า (admit) ฯลฯ ในศูนย์ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 10-17 พย.2565
มีที่พักและอาหารฟรีแต่ไม่มีค่าจ้าง อาสาสมัครที่สนใจสามารถติดต่อ คุณวาสนา ทิพย์พรหม หมอยาพื้นบ้าน +(66)94 307 4652
Need Volunteer 10-17 Nov.2022
chronic care center The traditional healers of Surin provide free herbal treatment services. for Thais and foreigners to various diseases such as diabetes, high blood pressure, gout, cerebral vascular stenosis or rupture, early-stage Parkinson's disease, cataracts
Need volunteers to work, boil herbal medicines with clay pots, charcoal stoves, firewood stoves, clean the patient's place. Make a foot bath. Help prepare the patient, such as checking blood sugar levels blood pressure measurement Caring for admitted patients, etc., in a chronic care center, Suan Phueng District, Ratchaburi Province, Thailand.
Between 10-17 Nov 2022
Accommodation and meals are free but no wages. Interested volunteers can contact Ms. Wasana Thipprom, folk medicine doctor +(66)94 307 4652.
โฆษณา