หากเราลองทำความเข้าใจในสิ่งนั้นๆ แทนการอดทนต่อสิ่งนั้นๆ อาจช่วยตัดปัญหา”หมดความอดทน”ออกไปได้
1
เราเชื่อว่า(ปัญหา)ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีเหตุผลในตัวของมัน ..แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถเปิดใจยอมรับและทำความเข้าใจกับมันได้ไหม…
1
เปิดใจ,ทำความเข้าใจ=ปล่อยวางได้ >> ไม่ต้องอดทน
>>ไม่ต้องหมดความอดทน
1
แสดงความคิดเห็นของคุณ...