• ผมบอกไม่ได้ว่าความอดทนตัวเองจะหมดเมื่อไหร่ ขึ้นอยู่กับเรื่องที่มากระทบ ณ ตอนนั้น ยิ่งคนอื่นยิ่งไม่รู้ได้เลย ส่วนตัวมีบ้างช่วงสั้น ๆ นาน ๆ ที จำไม่ได้จริง ๆ ว่าโกรธ โมโห ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่?
2
• ความอดทนของแต่ละคนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่การฝึกฝนใจที่มีมากเพียงพอขนาดไหน ขอให้อดทนถูกเรื่อง ถูกทำนองคลองธรรม ก็จะเป็นเรื่องที่ดี
2
มงคลที่ 27: มีความอดทน
• "ความอดทน" ตามหลักพระพุทธศาสนา อยู่ในมงคลชีวิต 38 ประการ เป็นมงคลชีวิตอยู่ลำดับที่ 27 เป็นมงคลชีวิตลำดับท้าย ๆ
2
*แสดงว่าเป็นมงคลที่ลุ่มลึกและซึ่งยากต่อการประพฤติปฏิบัติพอสมควร กล่าวโดยสรุปย่อ
2
• การตีความอดทนผิด
1
- พวกที่จนก็ทนจนต่อไป ไม่ขวนขวายทำมาหากิน จัดเป็นพวกตายด้าน
1
- พวกที่โง่ก็ทนโง่ไป ใครสอนให้ก็ไม่เอา จัดเป็นพวกดื้อด้าน
1
- พวกที่ชั่วแล้วก็ชั่วอีก ใครห้ามก็ไม่ฟัง จัดเป็นพวกดื้อดึง
1
• ประเภทของความอดทนมี 4 ประเภท คือ
1
1. อดทนต่อความลำบากตรากตรำ เป็นการอดทนต่อสภาพธรรมชาติ ดินฟ้าอากาศ (ภายนอกตัวเรา) ฝนตกแดดออกก็อดทนทำงานต่อไป ไม่ใช่โทษเทวดาฟ้าดิน หรืออ้างเหตุโน่นนี่นั่นแล้วไม่ทำงาน
2
2. อดทนต่อทุกขเวทนา (ภายในตัวเราเอง) เป็นการอดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วย ความไม่สบายกายของเราเอง
2
3. อดทนต่อความเจ็บใจ เป็นการอดทนต่อความโกรธ ความไม่พอใจ ความขัดใจ อันเกิดจากคำพูดที่ไม่ชอบใจ กิริยามารยาทที่ไม่งาม การบีบคั้นทั้งจากผู้บังคับบัญชาและลูกน้อง ความอยุติธรรมต่าง ๆ ในสังคม ระบบงานต่าง ๆ ที่ไม่คล่องตัว ฯลฯ
4
4. อดทนต่ออำนาจกิเลส เป็นการอดทนต่ออารมณ์อันน่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจ อดทนต่อสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่สมควรทำ
2
- เช่น อดทนไม่เที่ยวเตร่ ไม่เล่นการพนัน ไม่เสพสิ่งเสพย์ติด ไม่รับสินบน ไม่คอร์รัปชั่น ไม่ผิดลูกเมียเขา ไม่เห่อยศ ไม่บ้าอำนาจ ไม่ขี้โอ่ ไม่ขี้อวด เป็นต้น การอดทนข้อนี้ทำได้ยากที่สุด ดังโบราณเปรียบไว้ว่า
2
“เขาด่าแล้วไม่โกรธ ว่ายากแล้ว
เขาชมแล้วไม่ยิ้ม ยากยิ่งกว่า”
4
*ลักษณะที่สำคัญยิ่งของขันติ คือตลอดเวลาที่อดทนอยู่นั้น จะต้องมีใจผ่องใส ไม่เศร้าหมอง
3
• วิธีฝึกให้มีความอดทน
1
1. ต้องคำนึงถึงหิริโอตตัปปะให้มาก เมื่อเรามีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปอย่างเต็มที่ ความอดทนย่อมจะเกิดขึ้น
2
2. ต้องรู้จักเชิดอารมณ์ที่มากระทบนั้นให้สูงขึ้น คือ นึกเสียว่าที่เขาทำแก่เราอย่างนั้นน่ะดีแล้ว
2
- เช่น เขาด่าก็นึกเสียว่าดีกว่าเขาตี เขาตีก็นึกเสียว่าดีกว่าเขาฆ่า เมียที่มีชู้ยังดีกว่าเมียที่ฆ่าผัว ผัวมีเมียน้อยก็ยังดีกว่าผัวที่ฆ่าเมียเพราะเห็นแก่หญิงอื่น
2
- ถ้าเปรียบกับการชกมวย การสู้แบบนี้ก็คือการหลบหมัดของคู่ต่อสู้โดยวิธีหมอบลงต่ำ ให้หมัดเขาคร่อมหัวเราไปเสียเราไม่เจ็บตัว
1
- ต้องฝึกสมาธิมาก ๆ เพราะทั้งขันติและสมาธิเป็นคุณธรรมที่เกื้อหนุนกัน ขันติจะหนักแน่นก็ต้องมีสมาธิมารองรับ สมาธิจะก้าวหน้าก็ต้องมีขันติเป็นพื้นฐาน
1
* ขันติอุปมาเหมือนมือซ้าย สมาธิอุปมาเหมือนมือขวา จะล้างมือ มือทั้งสองข้างจะต้องช่วยกันล้าง จึงจะสะอาดดี
2
เพิ่มเติม: คลิ๊กเลย
1
แสดงความคิดเห็นของคุณ...