ขอตอบในมุมคนเคยฟังนะคะ
1 รู้จักครั้งแรกจาก crystal singing bowl
เป็นการฟังโดยตรงจากผู้เล่น  ที่สามารถรับรู้พลังงานโดยรวมของผู้ฟังทั้งหมด แล้วแปรสิ่งที่รับรู้มาเป็นดนตรีเพื่อเยียวยา หรือ บำบัดให้พลังงานรวมของทุกคนกลับมาสมดุลย์ โดยอาศัยคลื่นเสียง
2 ดนตรีบำบัดจาก YouTube
เป็นการฟังดนตรีผ่านเครื่องเล่น ซึ่งมีความหลากหลายให้เลือก ผู้ฟังอาจต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเองด้วยตัวเอง
เช่น ดนตรีเพื่อผ่อนคลาย  
ดนตรีเพื่อให้เกิดสมาธิ นอนหลับ
ดนตรีเพื่อเยียวยา
ฯลฯ
ความเห็นส่วนตัวนะคะ
• น่าจะเริ่มจากเครื่องดนตรี หรือรูปแบบดนตรีที่สนใจ เช่น ถ้าสนใจ crystal singing bowl ก็มุ่งไปที่เครื่องดนตรีนั้นๆ หาที่ฟัง หาที่เรียน
• ศึกษาเรื่องของคลื่นเสียงที่มีผลโดยตรงต่อน้ำหรือของเหลวซึ่งมีอยู่ถึง 70 % ในร่างกาย แล้วนำมาต่อยอด
เช่นงานวิจัยของ ดร.มาซารุ เอโมโตะ
บ่งบอกว่าคลื่นเสียงที่ดี เช่น การสวดมนต์  จะมีแรงสั่นสะเทือนไปเขย่าโมเลกุลน้ำในร่างกายให้เรียงตัวกันเป็นระเบียบทำให้เลือดไหลเวียนสะดวก สามารถลำเลียงออกซิเจนได้ดี ลดความเจ็บป่วยเพราะเลือดลมเดินสะดวก
หรือคำพูด และดนตรีที่ให้ความรู้สึกสงบผ่อนคลาย จะให้ผลึกน้ำที่สวยงามทำให้เยียวยาร่างกายและจิตใจได้
ลองดูคลิปนี้ค่ะ
• ลองฟังดนตรีบำบัดหลายๆแนวที่มีอยู่เพื่อหาที่ทางของตัวเอง
• ฝึกสมาธิเพื่อฟังเสียงตัวเอง เมื่อไหร่เข้าใจตัวเองก็น่าจะเข้าใจผู้อื่นได้ไม่ยากค่ะ
• สิ่งสำคัญน่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้และทดลองทำค่ะ
จะรอฟังนะคะ:)
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา