ภาษาแบบไหนเรียกว่าเหมาะสม และภาษาแบบไหนที่เรียกว่าภาษาวิบัติ เราจำเป็นต้องรู้จักเพื่อที่จะระมัดระวังในการสื่อสารให้ออกมาอย่างถูกต้องเหมาะสม
ก่อนที่จะเริ่มสื่อสารเราได้กลับมาย้อนมองตัวเองว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองในการสื่อสารได้อย่างไรบ้าง
ขั้นตอนและจุดมุ่งหมายในการสื่อสาร ที่จะต้องเริ่มต้นจากการดึงความสนใจ ทำให้ผู้ฟังอยากฟัง สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ฟัง ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ และเรียกร้องให้ผู้ฟังได้ลงมือทำหรือลงมือทำเรียกร้องให้ผู้ฟังได้ลงมือทำอะไรสักอย่างหลังจากที่ได้รับสารจากเรา
ข้อมูลที่เราจะสื่อสารมีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหน เราก็จำเป็นที่จะต้องประเมินความน่าเชื่อถือโดยประเมินจากแหล่งข้อมูล รูปแบบข้อมูล เจ้าของข้อมูล และความทันสมัยของข้อมูล
ต่อมาเรามาพิจารณาเกี่ยวกับผู้รับสารซึ่งในวิชานี้เรามุ่งเน้นไปในกลุ่มผู้ใหญ่
ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุดในสังคมเป็นกลุ่มวัยที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทำอะไรได้หลายๆอย่างเลย ตั้งแต่อายุ18 ปีขึ้นไป
ในวัยผู้ใหญ่แบ่งเป็นผู้ใหญ่ตอนต้น ผู้ใหญ่ตอนกลาง และผู้สูงอายุ ก็มีบทบาทภารกิจแตกต่างกัน ทำให้ธรรมชาติการทำให้ธรรมชาติการเรียนรู้และมโนทัศน์ของแต่ละกลุ่มวัยก็แตกต่างกันไป
ในฐานะผู้สื่อสารก็จำเป็นที่จะต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ความต้องการ การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุนการเรียนรู้รวมทั้งการประเมินผลจากการเรียนรู้ด้วย
ผู้อ่านที่เป็นผู้ใหญ่ สามารถแบ่งตามปีที่เกิด คนแต่ละยุคก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน ความสนใจที่แตกต่างกันด้วย
นอกจากนั้นในหัวข้อสุดท้าย เราก็ได้มาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสื่อว่าเราจะตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างไรบ้าง และการรู้สื่อก็แบ่งย่อยไปอีกเป็น4 หัวข้อย่อย
ได้แก่ รู้คอมพิวเตอร์ รู้เทคโนโลยี รู้สารสนเทศ และรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1ถูกใจ
32รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   ประเทศไทย ติดอันดับเมืองที่แรงงาน ทำงานหนักที่สุดในโลก หลังเหตุการณ์การเสียชีวิตคาโต๊ะทำงาน ของพนักงานบริษัทสื่อดังแห่งหนึ่ง ทำให้สังคมตระหนักถึงคุณภาพชีวิตคนทำงานมากขึ้น ในขณะที่การจัดอันดับโลก พบ “กรุงเทพ” ติดอันดับเมืองที่แรงงานทำงานหนักที่สุดในโลก
   กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 6M1 (KTGOV6M1) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : https://shorturl.asia/IwXtF
   Kraken ไวรัสโควิดตัวใหม่ล่าสุด ที่จะเป็นสายพันธุ์หลักของโลกต่อไป ในระยะหลัง ผู้คนทั่วโลกเริ่มชินชากับโรคโควิด-19 ชินชากับไวรัสโคโรนาที่ก่อโรคโควิดสายพันธุ์ต่างๆ และเริ่มไม่ค่อยให้ความสำคัญกับวัคซีนป้องกันโรค และยารักษาโรคโควิดด้วย
   ฮือฮา พบ ‘ดาวเคราะห์คล้ายโลก’ แถมขนาดยังใกล้เคียง ห่างแค่ 31 ปีแสง นักดาราศาสตร์ พบ'โลก'อีกใบ.. เจอ 'ดาวเคราะห์คล้ายโลก' ในแถบที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ห่างจากโลกแค่ 31 ปีแสงเท่านั้น อีกทั้งยังมีขนาดใกล้เคียงกับโลก ตั้งชื่อว่า 'Wolf1069b'
   ดูทั้งหมด