มีบัญชีอยู่แล้ว?
 • นันฐวัฒน์ อรุณกิจทวีลาภ
  mu_sunlailemoon
  • 25
   โพสต์
  • 4
   ผู้ติดตาม
  • 8
   กำลังติดตาม
  • สารสนเทศเพื่อการเผยแพร่และใช้ประโยชน์
  • นักวิจัยชุมชน
  • DNR
  • อาศัยอยู่ที่ Bangkok, Thailand
   • ศิลปะแตกต่างจากอินโฟกราฟิกอย่างไร ?...
    84 รับชม
    • อินเตอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ระหว่างเครือข่ายทั่วโลก
     ใช้สิ่งที่เรียกว่าโปรโตคอลในการสื่อสาร อินเตอร์เน็ตอยู่ใกล้ตัวเรามากเลย
     อย่างเช่น Google ที่ได้พูดไปในตอนที่แล้ว การใช้สื่อโซเชียลต่าง ๆ...
     67 รับชม
     • การส่งสารสู่เพื่อรับสาร
      การสนทนาคือการส่งสารรูปแบบหนึ่งเพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเพื่อเข้าใจกันหรือตอบโต้กัน โดยที่เราสามารถสื่อสารผ่านภาษาสัญลักษณ์แทนความคิดความรู้สึกหรืออารมณ์หรือประสบการณ์ของผู้ส่งสาร...
      49 รับชม
      • ภาษาแบบไหนเรียกว่าเหมาะสม และภาษาแบบไหนที่เรียกว่าภาษาวิบัติ เราจำเป็นต้องรู้จักเพื่อที่จะระมัดระวังในการสื่อสารให้ออกมาอย่างถูกต้องเหมาะสม
       ก่อนที่จะเริ่มสื่อสารเราได้กลับมาย้อนมองตัวเองว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองในการสื่อสารได้อย่างไรบ้าง...
       32 รับชม
       • การนำเสนอที่เราพบเห็นได้ทั่วไป
        ถ้ายังจำกันได้เราเคยดูเรื่องการลดช่องว่าง ระหว่างนักวิทยาศาสตร์และประชาชนกันมาแล้ว
        ทำแล้วจะช่วยส่งผลดีให้กับประเทศอย่างมาก ประชาชนก็จะมีองค์ความรู้ทางวิท...
        48 รับชม
        • การรู้สื่อ
         แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบด้วยกัน
         ได้แก่
         - การรู้คอมพิวเตอร์...
         105 รับชม
         • มีศาสตราจารย์ท่านนึงจากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียในประเทศสหรัฐอเมริกาเคยกล่าวไว้ว่า "วิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่ความจริงและความเท็จ แต่คือการลดความไม่แน่นอน" นั่นก็คือการที่นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ เพื่อสรุปรวมเป็นกฎเกณฑ์ หลักการเพื่อจัดกลุ่มความคิด เพื่อลดความไม่แน่นอนหรื...
          38 รับชม
          • ต้องใช้วิจารณญาณ คืออะไร??
           วิจารณญาณในการฟังและดู
           การรับสารให้เข้าใจตลอดเรื่องแล้ว
           ใช้ปัญญาคิดไตรตรอง...
           161 รับชม
           • เวลาเล่าเรื่องงานวิจัยของตัวเองให้คนอื่นฟังทำอย่างไรบ้าง
            ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง
            อันดับแรก ผู้ฟังคือใคร หากเป็นบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้เฉพาะทางก็จะต้องใช้ภาษาที่ง่าย ยกตัวอย่างให้ใกล้ตัวกับผู้ฟังมากที่สุด แต่ว่าอยู่ในกล... อ่านต่อ
            220 รับชม
            • ทุกท่านเคยสงสัยไหมครับ ว่าชีวิตของการเป็นผู้ประกอบการ
             เป็นยังไง ผมเชื่อว่าหลายคนเลยที่อาจจะไม่เคยได้ฉุกคิด
             หรือว่านึกถึงเลยด้วยซ้ำ เพราะว่าเราก็อาจจะคิดว่า
             เราอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ สักอย่างหนึ่งเท่านั้นเอง... อ่านต่อ
             145 รับชม