ทุกคนก็ทราบว่าอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งที่เชื่อมโลกไว้เป็นหนึ่งเดียวและการสื่อสารเกิดขึ้นเร็วมาก ถ้าเราโพสข้อความอะไรไปสามารถกดแชร์ไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วเลย
การไล่แก้ข่าวข้อเท็จจริง อธิบายให้เกิดความชัดเจน ก็เป็นเรื่องที่ยาก
ถ้าคนเข้าใจผิดไปแล้ว ก็เราก็ไม่รู้ว่าข้อมูลที่ผิดในแพร่ไปที่ไหนบ้าง
แล้วการแก้ไขข้อมูลนั้นจะไปถึงคนที่รับข้อมูลที่ผิดไปแล้วหรือเปล่า
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยจำเป็นต้องใช้ช่องทางที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะห้องสมุด พิพิธภัณฑ์อินเตอร์เน็ต นิทรรศการ กิจกรรมต่างๆ เป็นช่องทางสื่อสารเพื่อให้สังคมเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ในประเด็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เราได้ดูกระบวนการในการจัดเตรียมเนื้อหาว่า ต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายก่อน ตามอายุความสนใจระดับความรู้และทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายค่ะและเราก็พิจารณาถึงธรรมชาติของการรับสารจึงจะสามารถเลือกประเภทของสื่อและปรับระดับความซับซ้อนของเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้
แสดงความคิดเห็นของคุณ...