การสื่อสาร
  • 98
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 52
    สมาชิก
การสื่อสาร คือกระบวนการสำหรับแลกเปลี่ยนสาร รูปแบบอย่างง่ายของสาร