27 มี.ค. เวลา 02:14 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี

เทคนิคการใช้ AI สร้างงานเขียนคอนเทนต์

ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีบทบาทสำคัญในหลากหลายแง่มุมของชีวิต หนึ่งในนั้นคือการสร้างงานเขียนคอนเทนต์ AI เข้ามาช่วยนักเขียนและนักการตลาดในการผลิตเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตรงใจกลุ่มเป้าหมาย
บทความนี้ขอนำเสนอเทคนิคการใช้ AI สร้างงานเขียนคอนเทนต์ ดังนี้
1. เลือกเครื่องมือ AI ที่เหมาะสม
มีเครื่องมือ AI หลากหลายสำหรับการเขียนคอนเทนต์ แต่ละตัวมีจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกัน ตัวอย่างเครื่องมือยอดนิยม เช่น
 • 1.
  ​Jasper: เหมาะสำหรับการเขียนบทความ บทความบล็อก อีเมล โฆษณา และอื่นๆ
 • 2.
  ​ShortlyAI: เหมาะสำหรับการสรุปเนื้อหา เขียนหัวข้อบทความ และสร้างคำอธิบายภาพ
 • 3.
  ​Copy.ai: เหมาะสำหรับการเขียนคำโฆษณา สโลแกน และคำอธิบายสินค้า
 • 4.
  ​Grammarly: เหมาะสำหรับการตรวจสอบไวยากรณ์ สะกดคำ และความถูกต้องของภาษา
 • 5.
  ​Google Gemini สำหรับการเขียนทุกชนิด การสร้างคอนเสิร์ต social media การเขียนทางโฆษณา และงานเขียนทุกชนิด
2. เขียน Prompt ที่ดี
Prompt คือ ข้อความที่ผู้ใช้ป้อนให้ AI เพื่อบอกสิ่งที่ต้องการให้ AI เขียน Prompt ที่ดีจะช่วยให้ AI เข้าใจความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง และสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ ตัวอย่างการเขียน Prompt ที่ดี
 • 1.
  ​อธิบายหัวข้อและเนื้อหาคร่าวๆ
 • 2.
  ​ระบุความยาวของเนื้อหา
 • 3.
  ​ระบุสไตล์การเขียน
 • 4.
  ​ระบุกลุ่มเป้าหมาย
3. ตรวจแก้และปรับแต่งเนื้อหา
แม้ว่า AI จะสามารถสร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว แต่ผู้ใช้ควรตรวจแก้และปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสม เช่น
 • 1.
  ​ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 • 2.
  ​ปรับแต่งสไตล์การเขียนให้เข้ากับแบรนด์
 • 3.
  ​ใส่ความคิดสร้างสรรค์และมุมมองของตัวเอง
4. ใช้ AI เป็นเครื่องมือ
AI ไม่สามารถแทนที่นักเขียนและนักการตลาดได้ แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ผู้ใช้ควรใช้ AI ควบคู่กับทักษะและความรู้ของตัวเอง
5. เรียนรู้และฝึกฝน
เทคโนโลยี AI พัฒนาอยู่เสมอ ผู้ใช้ควรเรียนรู้และฝึกฝนการใช้เครื่องมือ AI อยู่เสมอ เพื่อใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ตัวอย่างการใช้ AI สร้างงานเขียนคอนเทนต์
 • 1.
  ​นักเขียนบทความสามารถใช้ AI ช่วยในการหาข้อมูล วิเคราะห์โครงสร้างบทความ และเขียนเนื้อหาบางส่วน
 • 2.
  ​นักการตลาดสามารถใช้ AI ช่วยในการเขียนคำโฆษณา สโลแกน และคำอธิบายสินค้า
 • 3.
  ​เจ้าของธุรกิจสามารถใช้ AI ช่วยในการเขียนบทความบล็อก อีเมล และเนื้อหาบนเว็บไซต์
ข้อดีของการใช้ AI สร้างงานเขียนคอนเทนต์
 • 1.
  ​ประหยัดเวลาและทรัพยากร
 • 2.
  ​เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • 3.
  ​เนื้อหามีความถูกต้องและตรงใจกลุ่มเป้าหมาย
 • 4.
  ​เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้น
ข้อควรระวัง
 • 1.
  ​เนื้อหาที่สร้างโดย AI อาจขาดความคิดสร้างสรรค์และมุมมองของมนุษย์
 • 2.
  ​ผู้ใช้ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำไปใช้งาน
ตัวอย่าง Prompt
1. บทความบล็อกเกี่ยวกับเทรนด์การท่องเที่ยวปี 2024
Prompt:
 • 1.
  ​เขียนบทความบล็อกเกี่ยวกับเทรนด์การท่องเที่ยวปี 2024
 • 2.
  ​ความยาว 800 คำ
 • 3.
  ​สไตล์การเขียน: informative, engaging
 • 4.
  ​กลุ่มเป้าหมาย: คนรักการท่องเที่ยว
2. โฆษณา Google Ads สำหรับร้านอาหารไทย
Prompt:
 • 1.
  ​เขียนโฆษณา Google Ads สำหรับร้านอาหารไทย
 • 2.
  ​ประเภท: responsive search ad
 • 3.
  ​ความยาว: 30 ตัวอักษร (หัวข้อ) 90 ตัวอักษร (คำอธิบาย)
 • 4.
  ​กลุ่มเป้าหมาย: คนที่สนใจอาหารไทยในกรุงเทพฯ
3. บทความ Wikipedia เกี่ยวกับบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์
Prompt:
 • 1.
  ​เขียนบทความ Wikipedia เกี่ยวกับบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์
 • 2.
  ​ชื่อบุคคล: พระนเรศวรมหาราช
 • 3.
  ​ความยาว: 2,000 คำ
 • 4.
  ​สไตล์การเขียน: formal, informative
 • 5.
  ​กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
4. บทกวีเกี่ยวกับความรัก
Prompt:
 • 1.
  ​เขียนบทกวีเกี่ยวกับความรัก
 • 2.
  ​ความยาว: 4 บท
 • 3.
  ​รูปแบบ: กลอนสุภาพ
 • 4.
  ​อารมณ์: โรแมนติก
5. คำอธิบายสินค้าสำหรับรองเท้าวิ่ง
Prompt:
 • 1.
  ​เขียนคำอธิบายสินค้าสำหรับรองเท้าวิ่ง
 • 2.
  ​ยี่ห้อ: Nike
 • 3.
  ​รุ่น: Air Zoom Pegasus 39
 • 4.
  ​ความยาว: 200 คำ
 • 5.
  ​กลุ่มเป้าหมาย: นักวิ่ง
เทคนิคการเขียน Prompt
 • 1.
  ​อธิบายหัวข้อและเนื้อหาคร่าวๆ
 • 2.
  ​ระบุความยาวของเนื้อหา
 • 3.
  ​ระบุสไตล์การเขียน
 • 4.
  ​ระบุกลุ่มเป้าหมาย
 • 5.
  ​ใส่คำหลักที่เกี่ยวข้อง
 • 6.
  ​ยกตัวอย่างเนื้อหาที่ต้องการ
 • 7.
  ​ระบุโทนและอารมณ์ของเนื้อหา
ตัวอย่างเพิ่มเติม
 • 1.
  ​เขียนอีเมลแจ้งเตือนลูกค้าเกี่ยวกับโปรโมชั่น
 • 2.
  ​เขียนคำตอบคำถามที่พบบ่อยบนเว็บไซต์
 • 3.
  ​เขียนบทสัมภาษณ์บุคคลสำคัญ
 • 4.
  ​เขียนบทภาพยนตร์สั้น
 • 5.
  ​เขียนเพลง
สรุป
AI เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเขียนงานคอนเทนต์ ผู้ใช้ควรเลือกเครื่องมือ AI ที่เหมาะสม เขียน Prompt ที่ดี ตรวจแก้และปรับแต่งเนื้อหา และใช้ AI เป็นเครื่องมือควบคู่กับทักษะและความรู้ของตัวเอง
แหล่งข้อมูล
โฆษณา