คนที่ทำงานในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเผยแพร่ผลงานของเขา
สื่อหลักของเขาคือวารสารศาสตร์ ซึ่งในแต่ละสาขาวิชาจะมีวารสารของตัวเอง
 
การเผยแพร่ผลงานวิชาการเหล่านี้เป็นการแสดงถึงผลลัพธ์งานวิจัย
โดยที่ประโยชน์ของการเผยแพร่นี้ ก็คือเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ของมนุษยชาติ
เป็นการนำเสนอผลงานความรู้ใหม่ต่อชุมชนวิทยาศาสตร์ เป็นรากฐาน
ของงานวิจัยต่อยอดกันไปเรื่อยๆ
และสำหรับตัวนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์เอง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการก็เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานและความก้าวหน้าในตำแหน่งงานด้วยวันนี้ถ้านักวิทยาศาสตร์นักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆมองข้ามจริยธรรมในการนำเสนอผลงานวิชาการโดยไม่ได้พูดถึงข้อจำกัดในงานวิจัย จะทำให้ประชาชนหรือผู้กำหนดนโยบายไม่ได้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะเอาวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีบางอย่างมาประยุกต์ใช้
เพราะว่าการคิดค้นอะไรหลายอย่างสุดการคิดค้นอะไรหลายอย่างส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในห้องทดลอง ซึ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ถูกควบคุมไว้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ถ้าเอาเทคโนโลยีหรือความรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องทดลองมาใช้มันมีปัจจัยหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้
ดังนั้นการสื่อสารเงื่อนไขในการศึกษาทดลองอย่างครบถ้วน ก็จะช่วยประกอบการตัดสินใจของประชาชนและผู้กำหนดนโยบายว่า ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์นั้นๆ นอกจากจะส่งผลดีแล้ว จะเกิดผลเสียอะไรได้บ้าง
เช่นก่อนหน้านี้ มีการศึกษาเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากภาวะโลกร้อน แต่การศึกษาอาจจะโฟกัสแค่ในมุมมองของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป อุณหภูมิที่สูงขึ้น แต่ระดับน้ำทะเลในความเป็นจริงกลับเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ในการศึกษาได้คาดไว้ เนื่องจากมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเสริมด้วย
จริยธรรมในการสื่อสารวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ความแม่นยำ ความเกี่ยวข้องกับผู้รับสาร ความโปร่งใสของกระบวนการ และความไม่แน่นอนในข้อสรุป
ทั้ง 5 ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่ทั้งผู้ส่งสาร นั่นก็คือนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญที่ได้ทำการศึกษา จำเป็นต้องสื่อสารให้กับผู้รับสารของเขาได้รับทราบด้วย
หลายๆครั้งก็มีงานวิจัยปลอม เช่นสมมติผลขึ้นมา ไม่ได้ผลการทดลองจริงๆ หรือสมมุติกระบวนการ การทำการทดลองและไม่รายงานการทดลองอย่างตรงไปตรงมา สิ่งเหล่านี้ทำลายความเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์ งานวิจัย นักวิจัยเอง และสถาบันต้นสังกัดด้วย
เมื่อมีผลวิจัยปลอมออกมา ส่งผลไปยังนโยบายสุขภาพ งานทางคลินิก สาธารณสุข ศาล งานวิจัยในอนาคต สุขภาพและชีวิตของมนุษย์ การรับรู้วิทยาศาสตร์ และงบประมาณสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย
ส่งผลไปมากกว่าที่เราจะคิดอีกนะคะดังนั้นมาตรฐานจริยธรรมในงานวิจัยและการศึกษาวิทยาศาสตร์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและควรจะมีการส่งเสริมให้ความสำคัญมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
อินเตอร์เน็ตและช่องทางสื่อสารใหม่ๆ มีผลอย่างไรกับโลกปัจจุบันสร้างโอกาส น่ากังวลในประเด็นไหน คืออินเตอร์เน็ตมันก็จะช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ขึ้นด้วยแต่ว่าข้อมูลที่มันมีอยู่เยอะมากในปัจจุบันแล้วก็มีหลายช่องทางมาก ก็จะทําให้การเสพข่าว การค้นหาข้อมูลใดๆ ต้องใช้สติและปัญญาในการวิเคราะห์ให้มากขึ้น รวมถึงไม่รีบด่วนสรุป
แม้ว่าคุณจะไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยโดยตรง แต่ว่าเราเองต้องร่วมกันรับผิดชอบสังคมด้วยกัน
แสดงความคิดเห็นของคุณ...