23 ต.ค. 2022 เวลา 14:48 • การศึกษา
อินเตอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ระหว่างเครือข่ายทั่วโลก
ใช้สิ่งที่เรียกว่าโปรโตคอลในการสื่อสาร อินเตอร์เน็ตอยู่ใกล้ตัวเรามากเลย
อย่างเช่น Google ที่ได้พูดไปในตอนที่แล้ว การใช้สื่อโซเชียลต่าง ๆ
Facebook LINE ล้วนมีพื้นฐานมาจากอินเตอร์เน็ตทั้งสิ้น
เราใช้อินเตอร์เน็ตครองโลก ช่องทาง เว็บไซต์ และแอพในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร อินเตอร์เน็ตช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายและรวดเร็ว แต่ต้องระวังเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูล มุ่งวิเคราะห์เหตุการณ์สถานการณ์ที่กำลังเป็นที่สนใจที่มีผลกระทบต่อคนในสังคมโดยการให้ภูมิหลังเหตุผลชี้ประเด็นแสดงความคิดเห็นของบุคคลคนเดียวซึ่งถ้ามีความรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องที่เขียนจะได้รับความเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
ข้อเขียนที่ปรากฏทางอินเทอร์เน็ต มักจะสั้นกระชับ เน้นประเด็นสำคัญ โดยที่ประเด็นสำคัญที่เป็นจุดเด่นของเนื้อหาถูกเน้น เพื่อให้ข้อความที่จะสื่อสารไม่ยาวเกินไป
มีการเชื่อมโยงเนื้อหาจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งที่เรียกว่าการลิงค์ข้อความ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและอ้างอิงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
ความสะดุดตา น่าติดตาม เรื่องนี้นับเป็นจุดเด่นของการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต
โฆษณา