กฏ 80/20 ของการบริหารเวลา
จะมีงานแค่หนึ่งหรือสองอย่างเท่านั้นที่เกิดประโยชน์มากกว่างานอื่นๆ 5-10 เท่า กฏ 80/20 เป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการบริหารเวลา และการจัดการชีวิตที่สำคัญที่สุด... อ่านต่อ
1
  • 1
โฆษณา