สามารถไปหาได้ทุกเมื่อเพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี แต่หากผู้ถามอยากให้ระบุว่าอาการหรือพฤติกรรมระดับไหนถึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องไปหา ในความเห็นผมควรไปหาเมื่อไม่สามารถควบคุมความคิดของตัวเองได้ มักจะคิดในเชิงลบทุกอย่าง รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่า ไม่มีความหมาย หรือ มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น เช่น ปวดท้องโดยไม่มีสาเหตุ นอนไม่หลับ ร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุ ไม่อยากอาหาร
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา