ทุกสิ่งมีเหตุปัจจัย มีกรรมส่งกระแส อย่าไปจมกับอดีต อยู่กับปัจจุบัน หมั่นสั่งสมบุญจากการบำเพ็ญทานศีลภาวนา ช่วยเหลือ เมตตา และไม่เบียดเบียน ไม่สร้างไม่สั่งสมกรรมชั่ว โดยมีศีล และคุณธรรมเป็นตัววัด
45 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา