ความคิดเห็นบนคำถาม

ถ้าเราทำเรื่องผิดพลาด เราควรรู้สึกกับตัวเราเองอย่างไร ?
26 ต.ค. 2022 เวลา 15:44 • ความคิดเห็น • 22 คำตอบ
คำตอบ (22)