ก่อนอื่นคงรู้สึกเสียใจ ว่าไม่น่าทำเช่นนี้ และรู้สีกว่าเราน่าจะรอบคอบ มีสมาธิ และสติมากกว่านี้ และความผิดพลาดนี้น่าจะใช้เป็นบทเรียนได้
55 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา