[ตอนที่ 77] Review คอร์สเรียนออนไลน์ “ภาษาโปรตุเกสพื้นฐาน 1” ของศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
**หมายเหตุ**
บทความนี้เป็น Customer Review (CR) ที่เจ้าของบล็อกไม่ได้รับสิ่งตอบแทนในการเขียนรีวิว หรือได้รับการสนับสนุนใด ๆ จากทางศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ แต่เป็น Review ในฐานะที่เจ้าของบล็อกสมัครลงทะเบียนเรียนเอง
เนื่องจากช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายนของปีนี้ ผมได้ไปสมัครลงคอร์สเรียนออนไลน์ภาษาโปรตุเกสพื้นฐาน 1 (สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน) จากมหาวิทยาลัยในไทย เลยเขียน Review หลังจบคอร์สสักหน่อยครับ
ส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้น...เชิญอ่านได้เลยครับ
ทางศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรภาษาโปรตุเกส (แบบเรียนออนไลน์) เมื่อเดือนกรกฎาคม - กันยายน ค.ศ.2022 ที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าของบล็อกก็มีโอกาสสมัครลงเรียน สำหรับเนื้อหาตอนนี้จึงจะกล่าวถึง “คอร์สภาษาโปรตุเกสพื้นฐาน 1” ที่ทางศูนย์ภาษาเปิดคอร์สในตอนนั้นเพียงระดับเดียวครับ
รายละเอียดคอร์สเรียนออนไลน์ "ภาษาโปรตุเกส 1" รอบเดือน ก.ค. - ก.ย. 2022 ในเพจของศูนย์ภาษา ม.เกษตรศาสตร์
1) จำนวนคนเรียนในคอร์ส :
จำนวนคนเรียนประมาณ 7 คน โดยคนที่ลงเรียนภาษาโปรตุเกสมีหลายแบบ เช่น
- คนที่สนใจภาษาและวัฒนธรรมโปรตุเกส, คนที่สนใจกลุ่มภาษาโรมานซ์
- คนที่เคยศึกษาแลกเปลี่ยนที่โปรตุเกส
- คนที่ย้ายไปอยู่-ทำงานในโปรตุเกสแล้วในปัจจุบัน
- คนที่วางแผนจะย้ายไปอยู่โปรตุเกสในอนาคต
** ประเทศโปรตุเกสมีจุดเด่นสำหรับคนไทยที่สนใจจะย้ายถิ่นตรง “วีซ่าพำนักแก่นักลงทุนคนต่างชาติ” (Golden Visa) และความต้องการแรงงานทางการเกษตรในระยะหลัง
2) อาจารย์ผู้สอนและภาษาที่ใช้ในการสอน :
อาจารย์ผู้สอนในคอร์สนี้เป็นอาจารย์คนไทย และใช้ภาษาไทยในการสอน
3) โปรแกรมที่ใช้เรียนออนไลน์ :
โปรแกรม Zoom และจะไม่มีการอัดวีดีโอระหว่างการเรียนการสอนให้ดูย้อนหลัง ตามนโยบายของทางศูนย์ภาษา
4) เอกสารหรือหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน :
คอร์สนี้ใช้หนังสือประกอบการเรียน 3 เล่ม ได้แก่
- Coimbra, I., & Coimbra, O. M. (2011). Gramática ativa (3rd ed.). Lisboa, Portugal: Lidel.
- Kuzka, R., Pascoal, J. F., & Edições Lidel. (2015). Passaporte para português 1: Caderno de exercícios: níveis A1/A2. Lisboa: Lidel-Edições Técnicas.
- Kuzka, R., Pascoal, J. F., & Edições Lidel. (2016). Passaporte para português 1: Livro do aluno: níveis A1/A2. Lisboa: Lidel-Edições Técnicas.
หนังสือที่ใช้ประกอบคอร์สภาษาโปรตุเกสเบื้องต้น 1 ของศูนย์ภาษา ม.เกษตรศาสตร์ ได้แก่ ตำราชุด "Passaporte para Português 1" ทั้งหนังสือสำหรับนักเรียน (Livro do Aluno - เล่มซ้าย) กับสมุดแบบฝึกหัด (Caderno de Exercícios - เล่มกลาง) และหนังสือ Gramática Ativa 1 สำหรับเรื่องไวยากรณ์ (เล่มขวา)
5) ขอบเขตของเนื้อหาของคอร์ส :
เนื้อหาในคอร์สภาษาโปรตุเกสพื้นฐาน 1 ของศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จะเป็นไปตามเนื้อหาในหนังสือ ที่ครอบคลุมทักษะฟัง-พูด-อ่าน-เขียน โดยแบ่งเนื้อหาแต่ละบทออกเป็นส่วนต่าง ๆ เช่น คำศัพท์, บทสนทนา, การออกเสียง, ไวยากรณ์, แบบฝึกหัด และจะมีเกร็ดวัฒนธรรมแทรกในคาบเรียน
คอร์สนี้มีเนื้อหาเน้นที่ภาษาโปรตุเกสฝั่งยุโรป (European Portuguese) ที่ใช้ในประเทศโปรตุเกส โดยเนื้อหาอยู่ในช่วงครึ่งแรกของระดับ A1 ตามมาตรฐานระดับทักษะภาษาต่างประเทศแบบ CEFR ของทางยุโรป
ภาพในช่วงคาบแรกในคอร์สเรียนออนไลน์ "ภาษาโปรตุเกสพื้นฐาน 1"
6) เนื้อหาที่เรียนในคอร์สภาษาโปรตุเกสพื้นฐาน 1 :
**ไม่ได้เรียงตามลำดับเป็นบทเรียนแต่ละบท แต่ “หนุ่มมาเก๊า” จัดกลุ่มตามลักษณะของเนื้อหา**
6.1 บทนำสู่ภาษาโปรตุเกส
- กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกส
- ภาษาโปรตุเกสในฐานะสมาชิกกลุ่มภาษาโรมานซ์
- คำภาษาไทยที่ยืมจากภาษาโปรตุเกส และร่องรอยของโปรตุเกสในไทย
- วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกส (เช่น อาหาร ดนตรี กีฬา)
ช่วงเนื้อหาเรื่องบทนำสู่ภาษาโปรตุเกส
6.2 อักษรและระบบเสียงในภาษาโปรตุเกส
- การสะกดคำ
- การแบ่งพยางค์ และการเน้นเสียงพยางค์ในคำ (Acentuação)
- พยัญชนะ และพยัญชนะประสม
- สระ และสระประสม
- เสียงนาสิกในภาษาโปรตุเกส
6.3 คำศัพท์ สำนวน และการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
- การทักทาย การขอบคุณ การบอกลา
- การถามตอบเกี่ยวกับชื่อบุคคล
- ตัวเลข (จำนวนนับ การบวกลบคูณหาร เลขลำดับ) และการอ่านหมายเลขโทรศัพท์
- ชื่อประเทศ สัญชาติ และภาษาต่าง ๆ
- การถามตอบเรื่องภูมิลำเนา เมืองหรือประเทศที่อาศัยในปัจจุบัน ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ สัญชาติ และภาษาที่ใช้
- คำศัพท์เรื่องสิ่งของต่าง ๆ ในห้องเรียน และตัวอย่างประโยคต่าง ๆ สำหรับคาบเรียนภาษาโปรตุเกส
โน้ตจากเรื่องการทักทาย-การขอบคุณ ระหว่างที่ "หนุ่มมาเก๊า" เรียน
- การถามตอบเรื่องสีของสิ่งต่าง ๆ
- ตัวอย่างคำศัพท์และการถามตอบ เรื่องสิ่งของส่วนตัว (เช่น โทรศัพท์มือถือ กระเป๋าตังค์ กุญแจ)
- ตัวอย่างคำศัพท์และการถามตอบ เรื่องอาชีพต่าง ๆ
- ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเอกสารต่าง ๆ (เช่น อายุ สัญชาติ สถานภาพ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์)
- การบอกว่าประธานของประโยคอยู่บริเวณใด (ใน/นอก/ไกล/ใกล้) จากสถานที่อ้างอิง
- ตัวอย่างคำคุณศัพท์ต่าง ๆ และการใช้คำคุณศัพท์บรรยายลักษณะของเมืองและสถานที่
- การอธิบายความชอบ
- ตัวอย่างคำศัพท์เรื่องสถานที่ทำงานและอาชีพ
- คำบุพบท คำนาม คำกริยาเกี่ยวกับการทำงาน
- การอธิบายและให้ความเห็นเกี่ยวกับอาชีพ (เช่น ทำงานสัปดาห์ละกี่วัน-วันละกี่ชั่วโมง จุดที่ชอบและไม่ชอบในงานของตน)
- การอ่าน-เขียนคำอธิบายเรื่องอาชีพ การถามตอบเรื่องการทำงาน
- คำศัพท์และการอธิบายเกี่ยวกับสมาชิกครอบครัว และเครือญาติ
- คำศัพท์และการอธิบายลักษณะ-บุคลิกภายนอกของคน
- รูปประโยคเพื่อบอกอารมณ์/ความรู้สึก : ter/estar com + อารมณ์/ความรู้สึก
- การบอกถึงงานอดิเรก/กิจวัตรที่ชอบ
- รูปประโยคแสดงการไปสถานที่ต่าง ๆ : ir a + คำกำกับนามแบบชี้เฉพาะ + สถานที่
- การบอกว่ารัก/ชอบ/ไม่ชอบ/เกลียดสิ่งต่าง ๆ
- ลักษณะเกี่ยวกับกิจวัตรของคนโปรตุเกสโดยทั่วไป
- การแนะนำตัวในอีเมล์แบบไม่เป็นทางการ
- ตัวอย่างคำศัพท์และบทสนทนา เรื่องการซื้ออาหาร ขนมและเครื่องดื่มในร้านกาแฟ
- การถามและบอกเรื่องเวลา (เช่น หน่วยเวลา, เวลาในรูปชั่วโมง-นาที, เดือน, ฤดูกาล, การอ่านเลขปีและวันที่-เดือน-ปี)
- การพูดเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน และช่วงต่าง ๆ ในรอบวัน
- การสนทนาเกี่ยวกับลักษณะการกินและวิถีชีวิต
- การกรอกแบบสอบถาม
- การอ่านเมนูอาหาร
- คำศัพท์เกี่ยวกับเมนูอาหารโปรตุเกส การปรุงอาหาร และประเภทร้านอาหาร
- การขอร้อง-คำสั่ง, การขออนุญาต และการแสดงความน่าจะเป็น
6.4 ไวยากรณ์ภาษาโปรตุเกส
- คำบุรุษสรรพนามต่าง ๆ
- การสังเกตคำนามเพศชายกับคำนามเพศหญิง
- การผันคำนามจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์
- คำกำกับนามแบบชี้เฉพาะ และแบบไม่ชี้เฉพาะ
- กรณีคำกำกับนามที่ต่อท้ายคำบุพบท "de"
- การทำให้เป็นประโยคปฏิเสธ ด้วยคำ “não”
- คำกริยา "chamar-se" (to be called / ถูกเรียกว่า)
- Verb to be ในภาษาโปรตุเกส : ser & estar
- คำกริยา “ter” (to have / มี)
- คำกริยา “gostar” (to like / ชอบ)
- คำกริยา “ver” (to see / เห็น) และ “ler” (to read / อ่าน)
- คำกริยา “ir” (to go / ไป)
- คำกริยา “fazer” (to do / to make / ทำ)
- การผันคำกริยากลุ่มที่ 1 (ลงท้ายด้วย -ar) ใน Present Tense
- การผันคำกริยากลุ่มที่ 2 (ลงท้ายด้วย -er) ใน Present Tense
- การผันคำกริยากลุ่มที่ไม่ปกติ (ต่างจากคำกริยากลุ่มอื่น)
- คำกริยาสะท้อนกลับ (ประธานทำกริยานั้นให้ตัวเอง)
- คำ adverb ต่าง ๆ (เช่น também, só, pouco, bem, muito และ bastante)
- คำสรรพนามชี้เฉพาะไม่เปลี่ยนรูป : isto (นี่), isso (นั่น), aquilo (โน่น)
- คำชี้เฉพาะที่ใช้ประกอบคำนาม : este (นี้), esse (นั้น), aquele (โน้น)
- คำ adverb บอกสถานที่ : aqui (ที่นี่), aí (ที่นั่น), ali (ที่โน่น)
- ตำแหน่งของคำคุณศัพท์และ adverb ในประโยค
- การแยกคำคุณศัพท์กับ adverb
- คำ adverb แสดงความถี่ (จาก nunca ถึง sempre)
- คำบุพบท por เมื่อใช้บอกจำนวนช่วงหรือความถี่ของเวลา
- คำบุพบท de กับตัวกลางในการเดินทาง
- คำใช้บอกเวลาที่เหลือ daqui a
- คำบุพบทที่ใช้นำหน้าวันที่ เดือน และปี
- คำบุพบทแสดงตำแหน่งที่ตั้ง
- กรณีคำบุพบท de/em + คำสรรพนาม isto/isso/aquilo หรือ adverb "aqui"
- คำประสมเมื่อคำบุพบท de/em + คำกำกับนามแบบไม่ชี้เฉพาะ
- คำแสดงความเป็นเจ้าของ
- คำแสดงคำถาม
- ท่อน “é que” ในประโยคคำถาม เพื่อเน้นถึงสิ่งที่ถามถึง
- การซักถามย้ำที่ท้ายประโยคบอกเล่าและปฏิเสธ
- คำ cá และ lá
7) สิ่งที่เจ้าของบล็อกชอบในคอร์สภาษาโปรตุเกสคอร์สนี้ :
- มีเอกสาร “ประมวลรายวิชา” (Course syllabus) และเอกสารเรื่องระบบเสียงในภาษาโปรตุเกส ที่อาจารย์ผู้สอนทำแยกไว้จากหนังสือประกอบการเรียน
- อาจารย์ผู้สอนจะช่วยออกเสียงคำศัพท์ในแต่ละบทให้ผู้เรียนออกเสียงตามตลอด
- อาจารย์ผู้สอนแทรกเนื้อหาเรื่องเกร็ดวัฒนธรรมโปรตุเกสระหว่างที่สอนภาษาอยู่ตลอด
- ช่วงเวลาที่เรียนต่อสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 3 ชั่วโมงถือว่าค่อนข้างเหมาะสม
8) สิ่งที่เจ้าของบล็อกอยากให้มีการปรับปรุง :
- อยากให้ศูนย์ภาษาพิจารณาอีกครั้งถึงนโยบาย “ไม่อัดวีดีโอระหว่างการเรียนการสอนให้ดูย้อนหลัง” เนื่องจากมีผู้เรียนส่วนหนึ่งที่เป็นวัยทำงาน และอาจมีคนที่ช่วงเวลาทำงานไม่สม่ำเสมอแต่อยากลงสมัครเรียน (เช่น มาเรียนในคาบเรียนส่วนใหญ่ได้ แต่ขาดบางคาบเนื่องจากมีงานพอดี)
9) การสอบเพื่อวัดผลการเรียนในคอร์ส และใบประกาศนียบัตร :
- ไม่มีการสอบท้ายคอร์ส
- หากเข้าเรียนตั้งแต่ 80% ของจำนวนคาบเรียนทั้งคอร์ส ทางศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จะส่งใบประกาศนียบัตรหลังจบคอร์ส (แบบอิเล็กทรอนิกส์) แก่ผู้เรียนทางอีเมล์ หากต้องการใบประกาศนียบัตรแบบพิมพ์ลงกระดาษ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
10) จำนวนชั่วโมงและค่าเรียน :
30 ชั่วโมง 3,000 บาท (ช่วงที่มีส่วนลดมากที่สุด จะเหลือ 2,700 บาท) รวมค่าเอกสารประกอบการเรียน แต่ไม่รวมค่าส่งใบประกาศนียบัตรแบบพิมพ์ลงกระดาษ ทางไปรษณีย์อีก 30 บาท
หวังว่า Review คอร์สเรียนออนไลน์ “ภาษาโปรตุเกสพื้นฐาน 1” ของศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จะเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจมองหาคอร์สเรียนภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม ในช่วงสุดสัปดาห์ครับ
สำหรับเพจ Facebook ของศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ที่จะมีประกาศและรายละเอียดคอร์สภาษาอื่น ๆ สามารถดูได้ที่ https://www.facebook.com/KULANGUAGECENTRE/
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา