เพราะขาดความรู้เรื่องการบริหารเงินค่ะ เรื่องเดียวที่รร.ไทยไม่สอนแต่ต้องใช้ตลอดชีวิต
โฆษณา