ความคิดเห็นบนคำถาม

ทำไมคนส่วนมากทำงานมีเงินเดือน แต่ มีหนี้แทนที่ตะมีเงิน?
31 ต.ค. 2022 เวลา 02:02 • หุ้น & เศรษฐกิจ • 7 คำตอบ
คำตอบ (7)