"นายเงียบมากเลย กระต่าย" เด็กชายตั้งข้อสังเกต
"ความรู้พูด แต่ปัญญาฟัง" กระต่ายตอบ
... เราจึงพึงฟังให้มาก หากใคร่พูดพึงพูดด้วยความรู้ที่รู้จริง 😄
... วิภาดา กิตติโกวิท ถอดคำ
#MADMAN_BOOKS
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา