ได้ด้วยการทำความเข้าใจตอนที่ตื่นมาแล้วรู้ว่านั่นคือความฝันแล้วคิดว่าความฝันนั้นอาจจะเป็นจริงได้ถ้าเรามีการทบทวนวางแผนเอาความรู้ทั้งหมดที่เรามีมาสั่งสร้างแล้วที่ยากที่สุดคือการลงมือทำแล้วทำอย่างต่อเนื่องสิ่งนั้นอาจจะเป็นจริงได้แม้เราจะแยกได้ว่าสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่ความฝันและสิ่งที่เราจะทำนั้นคืออะไรให้กำลังใจทุกคนครับ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...