ทุกอย่าง เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป ค่ะ แต่เราเลือกที่จะไม่จมอยู่กับความทุกข์เพื่อทำลายสุขภาพจิตตัวเองได้ค่ะ แต่จมอยู่กับความสุขไปเลยค่ะเต็มที่
แสดงความคิดเห็นของคุณ...