เก็บขยะขายค่ะ มันคงเป็นงานที่ทำได้เลยไม่ต้องไปสมัครงาน และมันเป็นงานที่คนอื่นมักมองว่า ถ้าไม่จนคงไม่ทำ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา