เก็บขยะขายค่ะ มันคงเป็นงานที่ทำได้เลยไม่ต้องไปสมัครงาน และมันเป็นงานที่คนอื่นมักมองว่า ถ้าไม่จนคงไม่ทำ
  • 3
โฆษณา