อันตรายจากโรคไข้ฉี่หนู 🐁
🧑‍🌾 พบผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร หรือ คนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม
🚶หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลน
🤕 หากมีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว ปวดกล้ามเนื้อที่น่องหรือโคนขา อย่าซื้อยาทานเอง ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด
#กองโรคติดต่อทั่วไป
#กองระบาดวิทยา
#กรมควบคุมโรค
โฆษณา