9 พ.ย. 2022 เวลา 17:06 • ไลฟ์สไตล์
คนที่ไร้ซึ่งความเมตตาค่ะ พวกเขาจะไม่เห็นคุณค่าของคนอื่นในอยู่สายตาเลย มันจึงนำมาซึ่งความเห็นแก่ตัว ทำทุกสิ่งโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตน โดยลืมนึกถึงคนอื่น ๆ ที่อาจได้รับผลกระทบไปด้วย
1
หากมนุษย์เรามีความเมตตาต่อกัน จะทำให้เราสามารถพูดคุย ไกล่เกลี่ย เพื่อทำความเข้าใจกันได้อย่างที่ไม่ต้องใช้แรงหรือกำลัง ไม่เกิดเหตุการณ์ทะเลาะเบาะแว้ง หรือแม้กระทั่งสงคราม
หากเรามีความเห็นอกเห็นใจกันสักนิด ก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงดังข่าวในทุกวันนี้
ความเข้าใจและเมตตาต่อกันกับเพื่อนมนุษย์ ย่อมนำไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริง
โฆษณา