11 พ.ย. 2022 เวลา 20:05 • ประวัติศาสตร์
ตอนแรกเป็นชนชาติยิวก่อน ต่อมาก็มีชื่อรอคไชล์
ในราวศตวรรษที่17 อยู่ในเยอรมัน ที่อุเดงการ์ด
โฆษณา