คำถาม

คนแรกที่สามารถคิดค้นระบบการเงินโลกขึ้นมาใช้ประโยชน์เขาชื่ออะไรและอยู่ประเทศอะไรครับ ?
26 มิ.ย. 2022 เวลา 13:39 • ประวัติศาสตร์ • 1 คำตอบ
คำตอบ (1)