0 คนเราพยายามหาเหตุผลเพื่อที่จะไม่ลงทำหรือทำไม่สำเร็จ
0 ทำไมเราไม่มุ่งหาเหตุผลเพื่อที่เราจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้
2
- ยกตัวอย่างเรื่องของรัฐสวัสดิการ ถ้าประเทศไทยเราทำได้มันก็ดีใช่มั้ย? ถ้าดีและคุ้มค่าก็น่าทำนะ ทำเพื่อส่วนรวมให้คนส่วนใหญ่ของประเทศมันไม่ดีตรงไหน มันก็ดี แต่ค่อย ๆ ทำไป กรุงโรมก็ไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว
2
- กลุ่มประเทศนอร์ดิค ประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย ก็ค่อย ๆ พ้ฒนาจะสำเร็จดังเช่นในปัจจุบันนี้ ปัญหามีก็แก้กันไป ไม่ใช่ปัญหาซ้ำ ๆ ที่จะต้องให้คนดังมาเดินมอบของแล้วถ่ายรูป หรือต้องมาวิ่งทำลายสังขาร หรือต้องว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงที่เสี่ยงอันตรายหนักเข้าไปอีก
2
- งบประมาณเมืองไทยสูงมาก ถ้าบริหารจัดการดีมีประสิทธิภาพจริง ๆ มันก็จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในประเทศได้อีกเยอะเลยครับ
2
โฆษณา