#สู้ดิวะ #มะเร็งปอด
#ไม่สูบบุหรี่ก็ยังเป็น
มะเร็งปอดได้
เพราะอะไร?
(1)กลไกเกิดมะเร็งแม้ยังไม่แน่ชัด แต่เกี่ยวข้องกับการที่เซลล์เยื่อบุผิวหลอดลมแปลงสภาพไปจากปกติ
(2)เกิดการอักเสบจากสารจากบุหรี่ แอสเบสตอส สารหนู ฯลฯ
(3)กอปรกับมีการกลายพันธ์ของยีนที่ควบคุมวงจรชีวิตของเซลล์ด้วย
..
..
ป้าพาพอดแคสต์ ตอน
#ปัจจัยเสี่ยง และ
#การตรวจคัดกรอง
ตอนที่2 (ตอนต่อไป)
- การตรวจวินิจฉัย
- การแบ่งระยะของมะเร็งปอด
- การรักษา
……..
ตอนที่1 กลไกการเกิดโรคมะเร็ง
#คำศัพท์ที่สำคัญ
- อองโคยีน onco gene
ยีนเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็ง
- เซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจ
Respiratory epithelium
- เซลเยื่อบุผิว epithelium
- เซลล์ชนิดทรงสูง
columnar cell
- เซลล์ชนิดสแควมัส squamous cell
- การเปลี่ยนแปลงระดับ
เซลล์ แบบแปลงสภาพ เมต้าพลาเซีย metaplasia
- มะเร็งปอดที่มีต้นกำเนิด
จากหลอดลม หรือ
broncogenic carcinoma
- ตรวจคัดกรอง
Screening test
- PET scan
- ส่องกล้องตรวจทางหลอดลม
Bronchoscope
- ส่องกล้องทางเมดิแอสตินัม
Mediastinal scope
——— ——— ———
References:
- งานวิจัย

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
20 ถูกใจ
18 แชร์
2K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...