13 พ.ย. 2022 เวลา 15:48 • ความคิดเห็น
หัวข้อสนธนาที่ทำให้ได้เรียนรู้ทัศนคติของคนคุย ?
คำถามนี้ถูกลบ
คำว่าทัศนะคตินั่น กว้างมากครับ ผมแปลงเป็นว่า คิดบวก กับ คิดลบแล้วกันนะครับ
ใครที่เราคุยด้วยแล้วมีความสุข คนๆนั้นก็น่าจะคิดบวกครับ
แต่ใครที่คุยด้วย แม้อยู่ในช่วงเวลาที่ดี แล้วเรารู้สึกไม่มีความสุข คนๆนั้นอาจ คิดลบครับ
โฆษณา