อย่าเอาสิ่งที่มีค่าในตัวเอง แลกกับสิ่งที่ทำให้ตัวเองไม่มีค่า รักตัวเองมากกว่าจะรักคนอื่น ทำเองเท่าที่ไหว และรักตัวเองโดยไม่เดือดร้อนใคร
นี้แหละคือความสุขของชีวิตที่มีค่าต่อตัวเอง
#ความเป็นตัวเราคือแก่นแท้ในจิตใจของเรา :)
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา