พ่อแม่”คิดว่า”เราทำงานไม่ไหว แปลว่า พ่อแม่ใช้ความรู้สึกในการตัดสิน →แปลได้อีกว่า”เค้าเป็นห่วงเรา”
2
เราต้องพยายามตีความหมายหรือ”เข้าใจ”ตรงนี้ให้ได้เพื่อปรับลดอคติของเราลงก่อนในเบื้องต้น..
หากเราคิดว่าเราทำงานไหว เราก็มุ่งมั่นตั้งใจทำของเราไปหากเราคิดว่าเราชอบที่จะทำมันจริงๆ..ให้ลงมือทำมันต่อไป..เพื่อพิสูจน์ให้ท่านเห็นว่าเราทำไหว เราทำได้จริงๆ แสดงความพยายามของเราออกมาให้ท่านเห็นเพื่อให้ท่านสบายใจว่าลูกของท่านมีความสุขและกำลังมุ่งมั่นทำตามเป้าหมายของตัวเองอยู่
1
แต่ถ้าในวันนึง หากมันไม่ไหวขึ้นมาจริงๆ ตอนนั้นก็ค่อยมาคิดอีกที..แต่ตอนนี้ลงมือทำอย่างเต็มที่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดก็พอ..
2
  • 2
โฆษณา