สายตาขี้เกียจ คืออะไร?
ภาวะที่ความสามารถในการมองเห็นของดวงตาข้างใดข้างหนึ่งด้อยกว่าอีกข้างหนึ่ง
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ดวงตาข้างที่เป็นสายตาขี้เกียจจะมองเห็นภาพต่างๆ มัวกว่าดวงตาอีกข้าง
โดยที่ไม่พบโรคหรือสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับดวงตา ภาวะสายตาขี้เกียจนี้มักเกิดขึ้นในเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 -7 ปี
1
ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันเวลา อาจทำให้มีอาการตามัวเช่นนี้อย่างถาวร และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการใช้แว่นตา ทานยา หยอดยา การผ่าตัด หรือการทำเลสิกเพื่อรักษา
#ThaiOpticalGroup
  • 16
โฆษณา