13 อย่างที่คนที่จิตใจเข้มแข็งเค้าไม่ทำกัน
เธอจงระวัง ความคิดของเธอ
เพราะความคิดของเธอ จะกลายเป็นความประพฤติของเธอ
เธอจงระวัง ความประพฤติของเธอ
เพราะความประพฤติของเธอ จะกลายเป็นความเคยชินของเธอ
เธอจงระวัง ความเคยชินของเธอ
เพราะความเคยชินของเธอ จะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอ
เธอจงระวัง อุปนิสัยของเธอ
เพราะอุปนิสัยของเธอ จะกำหนดชะตาชีวิตของเธอ "ชั่วชีวิต"
- หลวงพ่อชา สุภัทโท
คนที่จิตใจเข้มแข็งมีอุปนิสัยที่ดี พวกเขาจัดการอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม ในทางที่ทำให้ชีวิตพวกเขาประสบความสำเร็จมากขึ้น วันนี้มาดูกันว่า 13 อย่างที่คนที่จิตใจเข้มแข็งไม่ทำกันคืออะไรบ้าง เพื่อที่คุณรู้แล้วจะเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งได้เช่นกัน
1. พวกเขาไม่เสียเวลารู้สึกแย่กับตัวเอง
คนที่จิตใจเข้มแข็งไม่นั่งเสียเวลารู้สึกแย่กับสถานการณ์หรือสิ่งที่ผู้อื่นปฏิบัติกับเขา เขารับผิดชอบบทบาทในชีวิต และเข้าใจว่าชีวิตไม่ง่ายและยุติธรรมเสมอไป
2. พวกเขาไม่ให้พลังของพวกเขาออกไปจากตัว
พวกเขาไม่ให้ตัวเองถูกควบคุมโดยผู้อื่น ไม่พูดประโยคเช่น “หัวหน้าฉันทำให้ฉันรู้สึกแย่” เพราะพวกเขาเข้าใจว่าพวกเขามีพลังในการควบคุมอารมณ์ของตัวเอง และมีทางเลือกที่จะตอบสนอง
3.พวกเขาไม่หลีกหนีการเปลี่ยนแปลง
คนที่จิตใจเข้มแข็งไม่พยายามจะหลีกหนีการเปลี่ยนแปลง ในทางกลับกัน พวกเขายินดีกับการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก และเต็มใจที่จะยืดหยุ่นกับสถานการณ์ พวกเขาเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเชื่อในความสามารถในการปรับตัวของพวกเขา
4. พวกเขาไม่ใช้พลังงานไปกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้
คุณจะไม่ได้ยินคนที่จิตใจเข้มแข็งบ่นถึงกระเป๋าที่หายไปหรือรถติด พวกเขาโฟกัสกับสิ่งที่ควบคุมได้ พวกเขารู้ว่าในบางเวลา สิ่งเดียวที่พวกเขาควบคุมได้คือทัศนคติ
5. พวกเขาไม่ห่วงที่จะทำให้ทุกคนชอบเขา
คนที่จิตใจเข้มแข็งรู้ว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนชอบตลอดเวลา พวกเขาไม่กลัวที่จะปฏิเสธ หรือให้ความเห็นที่แตกต่างในเวลาที่จำเป็น
6. พวกเขาไม่กลัวที่จะรับความเสี่ยง
พวกเขาจะไม่ประมาท คนที่จิตใจเข้มแข็งใช้เวลาชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ได้รับ ก่อนตัดสินใจ และพวกเขารับรู้ถึงความเป็นไปได้ที่จะล้มเหลวก่อนลงมือทำ
7. พวกเขาไม่ยึดติดอยู่กับอดีต
คนที่จิตใจเข้มแข็งไม่เสียเวลาคิดถึงอดีตและขอให้บางสิ่งบางอย่างไม่เกิดขึ้น พวกเขาสามารถบอกได้ว่าได้เรียนรู้อะไรจากอดีต พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน และวางแผนกับอนาคต
8. พวกเขาไม่ทำผิดพลาดเหมือนเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก
คนที่จิตใจเข้มแข็งรับผิดชอบกับพฤติกรรมของพวกเขาและเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต ทำให้พวกเขาไม่ทำผิดพลาดซ้ำๆเดิมๆ พวกเขาพัฒนาขึ้นและมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นในอนาคต
9. พวกเขาไม่อิจฉาความสำเร็จของผู้อื่น
คนที่จิตใจเข้มแข็งชื่นชมความสำเร็จของผู้อื่น พวกเขาไม่อิจฉาเมื่อถูกผู้อื่นวิ่งนำหน้าไป เพราะพวกเขารู้ว่าความสำเร็จมาจากการทำงานหนักเสมอ และพวกเขาจะทำงานหนักเพื่อความสำเร็จของพวกเขาเอง
10. พวกเขาไม่ล้มเลิกหลังจากล้มเหลว
คนที่จิตใจเข้มแข็งไม่มองว่าการล้มเหลวเป็นเหตุผลที่จะล้มเลิก พวกเขามองว่าการล้มเหลวเป็นโอกาสที่จะเติบโตและพัฒนา พวกเขาพร้อมที่จะพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จ
11. พวกเขาไม่กลัวที่จะอยู่คนเดียว
คนที่จิตใจเข้มแข็งสามารถอยู่คนเดียวได้และไม่กลัวความเงียบ พวกเขาสามารถที่จะอยู่กับความคิดของตัวเองและใช้เวลานั้นให้เกิดประโยชน์ พวกเขาสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาสื่อภายนอกตลอดเวลา
12. พวกเขาไม่รู้สึกว่าโลกติดค้างอะไรพวกเขา
คนที่จิตใจเข้มแข็งไม่ยึดติดกับสิ่งของในชีวิต พวกเขาไม่รู้สึกว่าให้ใครต้องมาดูแล หรือโลกต้องให้อะไรกับพวกเขา พวกเขามองหาโอกาสด้วยการกระทำของตัวเอง
13. พวกเขาไม่คาดหวังผลลัพธ์ทันที
ไม่ว่าพวกเขากำลังดูแลสุขภาพหรือสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่ คนที่จิตใจเข้มแข็งไม่คาดหวังผลลัพธ์ทันทีทันใด พวกเขาใช้ทักษะ ความสามารถ และเวลาอย่างเต็มที่ และเข้าใจว่าการเกิดผลลัพธ์ต้องใช้เวลาเสมอ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...