passion ไม่ได้มีความสำคัญใด ๆ ในชีวิต
อยากมีชีวิตรอด ไม่ต้องไปสน passion อะไรมันหรอก ชีวิตดี ๆ ไม่จำเป็นต้อง passion หรอกนะ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 13
    โฆษณา